EcoOnline Bibliotek / Førstehjelp og brannsikkerhet

Akutt førstehjelp - Emergency first aid NO

Medakutt førstehjelp menes livreddende førstehjelp. Akutt førstehjelp gis når den skadede er bevisstløs, hjertet har stoppet eller der det er kvelningsfare, kraftig blødning eller symptomer på sjokk. Hvis personen som hjelper den skadede vet hvordan man gir akutt førstehjelp, kan de utføre de nødvendige handlinger, med ro, rasjonelt og uten frykt. Varighet 20 min.


Innhold:

1. Livreddende førstehjelp

2. Historie

3. Handling i et nødsituasjon

4. Kontrollere bevissthet og pust

5. Snu dem på siden

6. Når hjertet stanser

7. HLR

8. Oppgave: Hva bør du gjøre?

9. Stoppe blødningen

10. Sjokk

11. Fremmedlegeme i luftveiene

Test

Det er ingen beskrivelse for dette kurset

Kursinnhold

    • Akutt førstehjelp - Emergency first aid (NO08E035)